Yearly Archives: 2013

Christian Culture My Ass – Weekdays

Christian culture? Nope. Sometimes you stumble upon this really stupid argument that we are living in a ‘Christian Culture’. This argument is supposed to shut up anyone who dares to criticize how Christians tend to fuck up the world. Or

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in activism, atheism, awesome, education, ignorance, images, religion, science

Prześladowania Ateistów – Raport

Wydany niedawno raport IHEU (International Humanist and Ethical Union – Międzynarodowa Unia Humanizmu i Etyki) zatytułowany Freedom of Thought Report 2013 (lit. Raport Wolnej Myśli 2013) pojawił się na stronie  freethoughtreport.com/download-the-report. Jest to chyba pierwszy raport, który skupił się na

Tagged with: , , , ,
Posted in activism, atheism, awesome, education, ignorance, life, religion, science, stupidity

Kobieta wymiotogenna

KONGREGACJA NAUKI WIARY Dekret ogólny w sprawie przestępstwa, jakim jest usiłowanie udzielenia kobiecie święceń kapłańskich Kongregacja Nauki Wiary, w trosce o ochronę natury i ważności sakramentu kapłaństwa, na mocy specjalnego uprawnienia nadanego jej przez najwyższą władzę Kościoła (por. kan. 30

Posted in activism, atheism, education, ignorance, religion

Z prochu powstałeś w proch się obrócisz

…ale nie za szybko bo to by Kościołowi nie pasowało… za Wiki: Katolicyzm W XVIII w. nasiliły się żądania ze strony racjonalistów, aby pozwolić na kremację. Spowodowało to tylko podkreślenie zakazu kremacji przez Kościół łaciński. W latach 60. XX w.

Tagged with: , , , , , ,
Posted in activism, atheism, life, rant, religion

Ekskomunika czyli zostajesz w Kościele

Z czym to się je? Ekskomunika jest karą kościelną. Jej nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa excommunicatio oznaczającego wyłączenie ze wspólnoty. W potocznej świadomości ekskomunika z tym właśnie się kojarzy – z wyłączeniem ze wspólnoty Kościoła. Lub nieco poważniej: Ekskomunika

Tagged with: , , ,
Posted in activism, atheism, religion, stupidity

Wordsmithery

———————– gobemouche This word is of French origin and literally translated means, fly swallower. So, a person who keeps their mouth open: a silly or naive person. ———————– roinish Scabby, despicable. (Obsolete) But any word meaning scabby must make a

Tagged with: , , ,
Posted in activism, awesome, education, writing

Ateizm, Agnostycyzm, Teizm i reszta

English version of this article can be found here. Rzecz bardzo smutna, aczkolwiek boleśnie prawdziwa – liczba osób, które wykazują fundamentalny brak zrozumienia podstawowych terminów, a które mimo to udzielają się publicznie – jest wprost zatrważająca. Sam termin ‘Ateizm’ jest

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,
Posted in activism, atheism, cc-by-sa, creative, education, ignorance, religion, science, stupidity

Judge as much as you want

Some time ago I’ve been having a mildly heated discussion about using other’s judgment to issue my own statements. You know – there was this movie, or this book, a play or whatever floats your boat. And apparently EVERYONE has

Tagged with: , , , ,
Posted in life, rant

Katolicka Protekcjonalność – Jak się pozbyć gada

English version here. Jak obiecywałem jakiś czas temu – oto polska wersja poradnika jak usunąć katolicką protekcjonalność. Od czasu do czasu zdarzy nam się spotkać katolika (lub w ogólności chrześcijanina), który potraktuje Twój brak wiary w bóstwa lub (nadnaturalna) wyższą

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in activism, atheism, ignorance, life, religion, stupidity

Dobry dotyk

For English, please scroll down. Nie co dzień zdarza się taki moment, że odkrywamy coś, co mimo swoich dotychczasowych poglądów było przed nami kompletnie ukryte.  Nie co dzień kilka słów i parę obrazów kompletnie zmienia percepcję rzeczywistości na, obiektywnie rzecz

Tagged with: , , , , , ,
Posted in activism, awesome, education, LGBT, life, men