Prześladowania Ateistów – Raport

Wydany niedawno raport IHEU (International Humanist and Ethical Union – Międzynarodowa Unia Humanizmu i Etyki) zatytułowany Freedom of Thought Report 2013 (lit. Raport Wolnej Myśli 2013) pojawił się na stronie  freethoughtreport.com/download-the-report.


Jest to chyba pierwszy raport, który skupił się na prawach, statusie prawnym i dyskryminacji Humanistów, ateistów i osób niereligijnych  w każdym państwie na świecie.

Raport ukazuje, że:
– za wyrażanie ateizmu możesz zostać stracony w 13 państwach świata
– w 39 krajach ustawodawstwo przewiduje karę więzienia za bluźnierstwo. 6 z tych krajów to kraje Zachodu.
– osoby niereligijne są dyskryminowane bądź wręcz prześladowane w większości państw świata

Raport ten wyczerpująco opisał całe spektrum problemów – od zmuszania dzieci do modlitwy w klasie aż do kary śmierci za łamanie przepisów zakazujących bluźnierstw.

Śmierć niewiernym

12 państw Afryki, 9 Azji oraz 10 na Środkowym Wschodzie otrzymało najgorsze oceny za bardzo poważne zdarzenia. Niektóre z tych państw otwarcie wzniecają nienawiść do ateistów, w innych władze permanentnie nie ścigają brutalnych przestępstw popełnionych przeciwko ateistom.

Co więcej, w 12 z najgorszych państw władze religijne mogą zabić ateistów za przestępstwo apostazji. Wszystkie 12 przypadków to kraje Islamskie.

Bluźnierstwo

Raport pokazuje, że na całym świecie istnieje 55 państw posiadających w swoim ustawodawstwie przestępstwo bluźnierstwa lub inne przepisy zabraniające “obrażać” religii. W 39 z tych państw karą za łamanie tych praw jest kara więzienia.

Trzy państwa – Pakistan, Arabia Saudyjska i Iran – mogę wykonać egzekucję bluźnierców. W trzech kolejnych wojujący Islamiści występujący jako religijne władze również skazują ludzi za łamanie szariatu – religijnego prawa muzułmanów. Kraje te to Somalia, Nigeria oraz Afganistan.

Wystąpienia ofiar

Przewodnicząca IHEU, Sonja Eggerickx stwierdziła “Słowa otwierające zeszłoroczny raport pochodzą od Specjalnego Sprawozdawcy ONZ do spraw wolności religii i wyznania”. W tym roku stwierdziliśmy, że głos oddamy ofiarom prześladowań.”

Wstęp tegorocznego raportu jest autorstwa dwóch ateistów oskarżonych o apostazję i żyjących w ukryciu lub na wygnaniu. (Obydwa ich przypadki, zarówno Albera Sabera jak i Kacema El Ghazzaliego znajdują się w raporcie).

We wstępie owym Kacem i Alber piszą:
“Wolność myśli i wyznania nie może być narażana na szkody. Gdy reżimy brutalnie atakują ludzi za ich idee i przekonania, wszystkie prawa człowieka cierpią…  Pomimo międzynarodowych traktatów i konwencji wiele państw dyskryminuje na subtelniejsze, ale ważne sposoby. A efekty tego odczuwamy globalnie. Prawa przeciw obrażaniu religii w relatywnie bezpiecznych, relatywnie świeckich państwach, przykładowo, są nie tylko analogiczne do najbardziej brutalnych praw anty-bluźnierczych na świecie, ale również pomagają podtrzymywać globalne status-quo, w którym myśli są kontrolowane i karane.”

Bluźnierstwo w państwach Zachodu

Zgodnie z powyższymi słowami kilka zupełnie nieoczekiwanych państw Zachodu osiągnęło dość wysoki wynik na pięciostopniowej skali dyskryminacji rozciągającej się od “Wolny i Równy” przez “Zadowalający”, “Ogólnoustrojowa Dyskryminacja”, “Poważna Dyskryminacja” aż do “Ciężkie nadużycia”.

Cztery zachodnie państwa otrzymały wynik “Poważna Dyskryminacja” ponieważ w tych krajach za bluźnierstwa lub krytykę religii można trafić do więzienia. Kraje te to Islandia (do 3 miesięcy więzienia), Dania (do 4 miesięcy), Nowa Zelandia (do roku), Polska (do dwóch lat), Niemcy (do trzech lat) oraz Grecja (do trzech lat). Kara więzienia może być wymierzona komuś, kto po prostu bluźni przeciw bogu (w przypadku Grecji) czy “obraża treść religijnej wiary innych” (Niemcy).

Edytor Raportu, Bob Churchill, skomentował: “Może się wydawać dziwne widzieć  niektóre z tych państw na równi z Uzbekistanem czy Etiopią (również ocenione jako “Poważna Dyskryminacja”, ale jak Kacem i Alber mówią we wstępie – te prawa ustanawiają trend. Porażka obalenia ich w jednym miejscu oznacza, że i w innych miejscach będą one w mocy, gdzie mogą mieć ogromne konsekwencje. Nawet w zachodnich państwach  z prawami anty-bluźnierczymi mamy dowody na to, że te prawa hamują wolność wypowiedzi a w niektórych państwach, jak Grecja czy Niemcy, ludzie są naprawdę skazywani i trafiają do więzień za łamanie tych praw.

Wszystkie te sześć zachodnich państw zakazujących bluźnierstwa otrzymało swoją ocenę właśnie ze względu na te prawa. Mogą nie być kompletnie ‘czyste’ jeśli chodzi o dyskryminację w ogóle, ale nie otrzymały by tej noty gdyby obaliły owe prawa.”

IHEU ma nadzieję, że raport pomoże rzucić nieco światła jak mniejsza, ale ogólnosystemowa dyskryminacja w większości państw stawia religię na uprzywilejowanym miejscu oraz, że raport przyczyni się do zmiany w kwestii dyskryminacji i prześladowań.

“Obalenie bluźnierstwa to to, o co postulują Wskazówki EU względem Wolności Wyznania, czego chce Specjalny Sprawozdawca UN do spraw wolności religii: globalnego obalenia bluźnierstwa celem ochrony prawa każdego człowieka do zmiany wyznania. Jeśli te sześć państw nie będzie w stanie tego zrobić, jaka jest nadzieja na zmianę w tych państwach, w których karą za bluźnierstwo jest śmierć?”

Za http://iheu.org/story/you-can-be-put-death-atheism-13-countries-around-world

Polska w Raporcie:

– Bluźnierstwo jest przestępstwem karanym więzieniem, krytyka religii jest poważnie ograniczona.

– Wyrażanie humanistycznych przekonań na temat demokracji, wolności i praw człowieka jest ograniczone

– Ustanowiony jest państwowy Kościół i państwowa religia

– Religia jest w wielu dziedzinach uprzywilejowana

– Religijne ciała, tradycje i przywódcy cieszą się nieuprawnionymi przywilejami i estymą dyskryminującymi jednocześnie niewierzących.

– Państwowe finansowanie religijnych instytucji lub uposażeń, lub przywileje podatkowe dyskryminujące niewierzących.

– Państwowe finansowanie religijnych szkół.

-Religijny program nauczania jest obowiązkowy przynajmniej w niektórych publicznych szkołach, świecka alternatywa nie jest zapewniona.

Polska – konstytucja oraz inne ustawy i przepisy chronią wolność sumienia i wyznania, jak również wolność wypowiedzi. Te prawa są w praktyce generalnie przestrzegane za wyjątkiem aktywnego użycia prawa antybluźnierczego, w szczególności używanego by skazywać artystów, którzy obrażają Chrześcijan.

Co więcej Kościół Katolicki wywiera znaczny wpływ na politykę i działalność rządu, wliczając w to edukację i ochronę zdrowia.

Polski Kodeks Karny mówi: “Ktokolwiek obraża uczucia religijne innych ludzi poprzez publiczne znieważanie obiektów lub miejsc kultu religijnego podlega grzywnie, ograniczeniu wolności lub karze pozbawienia wolności do lat dwóch.”

Prawo nakazuje wszystkim szkołom prowadzić zajęcia z religii. Wszyscy nauczyciele religii, połowa których to katolicki kler lub zakonnice, za naukę religii w publicznych szkołach otrzymują pensję od państwa. Edukacja religijna jest skonstruowana z uprzywilejowaniem konkretnych religii a prawo nakazuje, że szkoła musi zapewnić naukę dowolnej religii jeśli przynajmniej siedmioro uczniów w szkole jest zainteresowanych uczestnictwem w takich zajęciach. Każda grupa religijna ma prawo decydować o programie nauczania takich zajęć. Uczniowie mogą również wyrazić chęć uczestnictwa w świeckich zajęciach z etyki (również niezbędne 7 osób) a szkoła te zajęcia ma obowiązek zapewnić. Uczniowie w mniejszych szkołach, zwłaszcza na terenach wiejskich, najczęściej nie mają dostępu do alternatywnych do katolickich form zajęć. Jeśli alternatywa nie jest dostępna uczniowie mogą wybrać zajęcia samokształcące pod nadzorem nauczyciela.

Potem raport podaje przykłady Dody i Nergala.

Raport nie dotyka kwestii wystąpienia z Kościoła Katolickiego i chronicznej już impotencji GIODO w sprawie kontroli danych osobowych byłych członków grup wyznaniowych. Impotencji sponsorowanej przez Konferencję Episkopatu Polski, trzeba dodać.

Polacy, a narodowcy w szczególności, mają dwie tendencje. Jedna to syndrom prześladowań – wszyscy chcą nam dokopać, my biedni Polacy, tak nas historia doświadczyła, jesteśmy Winkelriedem…ba! CHRYSTUSEM NARODÓW (skromnie!). Druga to jacy to my Polacy jesteśmy zajebiści. Polska dla Polaków, tylko Polacy są cacy, nasz kraj jest tak nowoczesny, jest krajem ZACHODU! Jest członkiem Unii… “Rumun” to u nas obelga, na inne kraje spoglądamy  pogardą – zwłaszcza na kraje bałkańskie.

Ale fakty są nieubłagane – jesteśmy krajem trzeciego świata, semi-teokracją z szeregiem społecznych chorób i dolegliwości, państwem prawie-demokracji gdzie sztucznie wywoływane miniwojenki mają za zadanie odwrócić uwagę konsumpcyjnej, katolickiej masie od  problemów, które nękają nasz kraj.

Nie, moi drodzy. Nie ma powodów do dumy, jest za to sporo pracy przed nami – świeckimi humanistami i innymi wolnomyślicielami, którzy nie godzą się na zawłaszczenie państwa przez katolicki, pedofilski kler. Takie raporty jak ten opisywany  w notce pokazują, jak wiele jest jeszcze do zrobienia.

Advertisements

Nocturnal primate - dumb as I am now it used to be worse.

Tagged with: , , , ,
Posted in activism, atheism, awesome, education, ignorance, life, religion, science, stupidity

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: