Yearly Archives: 2014

Ateista kontra Boże Narodzenie

Ogromnymi krokami, zwiastowanymi przez wystawy sklepowe już od 2 listopada, zbliżają się Saturnalia/Yuletide/Święta Bożego Narodzenia (niepotrzebne skreślić). W okolicach świat religijnych ateiści często spotykają się z pytaniem jak u nich wyglądają takie święta. Ludzie z zainteresowaniem pytają, czy siedzę z fochem w drugim

Tagged with: , , , , , ,
Posted in atheism, life, religion

Uchowaj nas od Bożej miłości

[English version] Jednym z frazesów, którymi niejednokrotnie zarzuca się ateistów, jest “Jeszcze nie doświadczyłeś Bożej miłości!” lub “Jeszcze poznasz Bożą rękę i wtedy zobaczysz!”. Co w gruncie rzeczy jest prostymi i prostackimi groźbami, niczym więcej. I należy być tego świadomym.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in atheism, ignorance, religion, stupidity

Deliver us from God’s love

[Polska wersja] One of the lines that we atheists happen to be thrown at quite often is “You haven’t experienced God’s love!” or “You will get to experience the hand of god and then you will know!”. Which are in

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in atheism, ignorance, religion, stupidity

Katolicki Fanatyzm

Katolicy twierdzą, że ateiści mają zamknięte umysły. Gdy jednak trochę ich podpytać okazuje się, że katolicy nie przewidują możliwości zmiany zdania w sprawie wiary. A od tego do fanatyzmu tylko jeden krok…

Tagged with: , , , , ,
Posted in atheism, religion, stupidity

Catholic Fanaticism

Catholics claim atheists are closeminded. But when pressed what would change their mind – they firmly state “Nothing”. And from that there’s just a short step to a full blown fanatic.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in atheism, education, ignorance, religion, stupidity

Ateiści nie powinni istnieć

[English version] Jak większość z was już prawdopodobnie wie interakcje z własną wierzącą rodziną mogą być niewyczerpanym źródłem ciągłego WTF i prawdziwego zdumienia tym, co ludzie potrafią naprawdę myśleć. Zgadza się – zgadujecie poprawnie, oto następny post z cyklu życia ateistyczno-wierzącej rodziny

Tagged with: , , ,
Posted in atheism, life, religion, stupidity

Atheists should not exist

[Wersja Polska] As most of you probably already know the interaction with your believer family can be an ever-lasting source of constant WTF and actual amazement on what people can actually think. Yes – you guessed right, it’s another post

Tagged with: , , , ,
Posted in atheism, ignorance, life, religion, stupidity

God is a toxic, sadistic psychopath. According to Catholics.

Polska wersja artykułu. On the happy occasion of a recent visit of a ‘famous’ family of mine I got served with another Catholic Jewel. It happens so that this person, let’s call it XY, on the beginning of each year

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in atheism, ignorance, religion, stupidity

Bóg to toksyczny, sadystyczny psychopata. Według katolików.

English version of the post. Z okazji całkiem niedawnej wizyty ‘osławionej’ już na ten moment rodziny została mi zaserwowana kolejna katolicka “perełka”. Otóż pewna osoba, nazwijmy ją XY, każdego roku podejmuje jakieś wyzwanie, które sam(a) sobie w niezgłebionych czeluściach swej

Tagged with: , , , , ,
Posted in activism, atheism, education, ignorance, religion, stupidity

Cholerna Chrześcijańska Protekcjonalność – Jesteś Ateistą tylko dlatego, że ktoś Cię skrzywdził

Od czasu do czasu zdarza mi się rozmawiać z Chrześcijanami “maści wszelakiej” i przy okazji wysłuchiwać najróżniejszych argumentów “przeciw ateizmowi”. Jednym z bardziej odrzucających i ohydnych jest “Jesteś ateistą dlatego, że ktoś Cię w przeszłości skrzywdził”. By być zupełnie szczerym

Tagged with: , , , ,
Posted in atheism, education, ignorance, life, religion, stupidity