Religion – the source of evil

(or Religia – czyli źródło zła).

//English//
It happens from time to time that I have to answer that retarded question if I have any evidence that religion is evil, harmful or that it strips people off of their humanity.
Usually it’s kind of ‘hard to come up with a single answer’ so I often use the following image to give just a teeny-tiny sample (not even a tip of a tip of a tip of an iceberg) of how disgusting, inhuman, obscene and evil religion really is.

//Polski
Zdarza się czasem, że po raz kolejny muszę odpowiadać na debilne pytanie o to czy mam jakiekolwiek dowody na moje twierdzenie, że religia jest zła, szkodliwa i że odziera ludzi z ich człowieczeństwa.
Zazwyczaj dość ciężko znaleźć ‘jedną odpowiedź’ więc często używam poniższego obrazka by zaprezentować maciupeńką odrobinkę próbki (to nie jest nawet wierzchołek wierzchołka wierzchołka góry lodowej) tego, jak obrzydliwą, nieludzką, obsceniczną i złą rzeczą jest religia.

Religion is evil harmful obscene

Religion is evil harmful obscene

And that doesn’t even warm me up.

Nocturnal primate - dumb as I am now it used to be worse.

Tagged with: , , , ,
Posted in atheism, education, ignorance, images, rant, religion, stupidity

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: