Blog Archives

Ekskomunika czyli zostajesz w Kościele

Z czym to się je? Ekskomunika jest karą kościelną. Jej nazwa wywodzi się od łacińskiego słowa excommunicatio oznaczającego wyłączenie ze wspólnoty. W potocznej świadomości ekskomunika z tym właśnie się kojarzy – z wyłączeniem ze wspólnoty Kościoła. Lub nieco poważniej: Ekskomunika

Tagged with: , , ,
Posted in activism, atheism, religion, stupidity