Blog Archives

Katolicki Fanatyzm

Katolicy twierdzą, że ateiści mają zamknięte umysły. Gdy jednak trochę ich podpytać okazuje się, że katolicy nie przewidują możliwości zmiany zdania w sprawie wiary. A od tego do fanatyzmu tylko jeden krok…

Tagged with: , , , , ,
Posted in atheism, religion, stupidity