Monthly Archives: September 2017

#1

„Każdy skomplikowany problem ma proste rozwiązanie i jest ono błędne.”

Posted in Uncategorized