Monthly Archives: October 2014

God is a toxic, sadistic psychopath. According to Catholics.

Polska wersja artykułu. On the happy occasion of a recent visit of a ‘famous’ family of mine I got served with another Catholic Jewel. It happens so that this person, let’s call it XY, on the beginning of each year

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in atheism, ignorance, religion, stupidity

Bóg to toksyczny, sadystyczny psychopata. Według katolików.

English version of the post. Z okazji całkiem niedawnej wizyty ‘osławionej’ już na ten moment rodziny została mi zaserwowana kolejna katolicka “perełka”. Otóż pewna osoba, nazwijmy ją XY, każdego roku podejmuje jakieś wyzwanie, które sam(a) sobie w niezgłebionych czeluściach swej

Tagged with: , , , , ,
Posted in activism, atheism, education, ignorance, religion, stupidity