Monthly Archives: December 2013

Christian Culture My Ass – Weekdays

Christian culture? Nope. Sometimes you stumble upon this really stupid argument that we are living in a ‘Christian Culture’. This argument is supposed to shut up anyone who dares to criticize how Christians tend to fuck up the world. Or

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in activism, atheism, awesome, education, ignorance, images, religion, science

Prześladowania Ateistów – Raport

Wydany niedawno raport IHEU (International Humanist and Ethical Union – Międzynarodowa Unia Humanizmu i Etyki) zatytułowany Freedom of Thought Report 2013 (lit. Raport Wolnej Myśli 2013) pojawił się na stronie  freethoughtreport.com/download-the-report. Jest to chyba pierwszy raport, który skupił się na

Tagged with: , , , ,
Posted in activism, atheism, awesome, education, ignorance, life, religion, science, stupidity

Kobieta wymiotogenna

KONGREGACJA NAUKI WIARY Dekret ogólny w sprawie przestępstwa, jakim jest usiłowanie udzielenia kobiecie święceń kapłańskich Kongregacja Nauki Wiary, w trosce o ochronę natury i ważności sakramentu kapłaństwa, na mocy specjalnego uprawnienia nadanego jej przez najwyższą władzę Kościoła (por. kan. 30

Posted in activism, atheism, education, ignorance, religion