Monthly Archives: August 2014

Katolicki Kościół Nienawiści vs. Polska

Polska znajduje się aktualnie pod zmasowanym oblężeniem Kościoła – Kościoła Katolickiego (tego Watykańskiego) jak i Polskiego Kościoła Powszechnego (czyjakmutam). To nie jest teza, teoria czy teoriospiskowanie. To jest Fakt przez Duże Ef. Gdziekolwiek nie obrócisz głowy wszędzie prawdziwi katolicy –

Posted in Uncategorized

Tadeusz Grzesik czyli Ja być Pawian

Trafił mi się był artykuł z tej krynicy intelektualizmu jaką jest fronda. Artykuł niejakiego Tadeusza Grzesika – cholera go wie co to lub kto to, ale pluje się i pieni, że “prawdziwych mężczyzn już nie ma” (o tu). Bo to

Posted in activism, education, ignorance, life, men, rant, religion, stupidity