Blog Archives

Uchowaj nas od Bożej miłości

[English version] Jednym z frazesów, którymi niejednokrotnie zarzuca się ateistów, jest “Jeszcze nie doświadczyłeś Bożej miłości!” lub “Jeszcze poznasz Bożą rękę i wtedy zobaczysz!”. Co w gruncie rzeczy jest prostymi i prostackimi groźbami, niczym więcej. I należy być tego świadomym.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in atheism, ignorance, religion, stupidity

Deliver us from God’s love

[Polska wersja] One of the lines that we atheists happen to be thrown at quite often is “You haven’t experienced God’s love!” or “You will get to experience the hand of god and then you will know!”. Which are in

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in atheism, ignorance, religion, stupidity