Monthly Archives: November 2014

Uchowaj nas od Bożej miłości

[English version] Jednym z frazesów, którymi niejednokrotnie zarzuca się ateistów, jest “Jeszcze nie doświadczyłeś Bożej miłości!” lub “Jeszcze poznasz Bożą rękę i wtedy zobaczysz!”. Co w gruncie rzeczy jest prostymi i prostackimi groźbami, niczym więcej. I należy być tego świadomym.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in atheism, ignorance, religion, stupidity

Deliver us from God’s love

[Polska wersja] One of the lines that we atheists happen to be thrown at quite often is “You haven’t experienced God’s love!” or “You will get to experience the hand of god and then you will know!”. Which are in

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in atheism, ignorance, religion, stupidity

Katolicki Fanatyzm

Katolicy twierdzą, że ateiści mają zamknięte umysły. Gdy jednak trochę ich podpytać okazuje się, że katolicy nie przewidują możliwości zmiany zdania w sprawie wiary. A od tego do fanatyzmu tylko jeden krok…

Tagged with: , , , , ,
Posted in atheism, religion, stupidity

Catholic Fanaticism

Catholics claim atheists are closeminded. But when pressed what would change their mind – they firmly state “Nothing”. And from that there’s just a short step to a full blown fanatic.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in atheism, education, ignorance, religion, stupidity

Ateiści nie powinni istnieć

[English version] Jak większość z was już prawdopodobnie wie interakcje z własną wierzącą rodziną mogą być niewyczerpanym źródłem ciągłego WTF i prawdziwego zdumienia tym, co ludzie potrafią naprawdę myśleć. Zgadza się – zgadujecie poprawnie, oto następny post z cyklu życia ateistyczno-wierzącej rodziny

Tagged with: , , ,
Posted in atheism, life, religion, stupidity

Atheists should not exist

[Wersja Polska] As most of you probably already know the interaction with your believer family can be an ever-lasting source of constant WTF and actual amazement on what people can actually think. Yes – you guessed right, it’s another post

Tagged with: , , , ,
Posted in atheism, ignorance, life, religion, stupidity