Blog Archives

Freethought Calendar – part 2

Next issue of Freethought Calendar – secular take on celebration. Part 1: https://pierwiastekzla.wordpress.com/2014/03/27/freethougth-calendar/

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in activism, atheism, awesome, creative, images, religion, stupidity, Uncategorized

Freethougth Calendar

Probably everyone fancies a little holiday every now and then. Freethinkers and atheists are no exception, so please find my take on ‘Freethought Calendar’. It will be updated successively. For now two nearest holidays and two recent ones. Feel free

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in activism, atheism, awesome, cc-by-sa, creative, DIY, education, images, religion, science

Ateistyczna dezinformacja

Parafrazując Smerfa Marudę: Nie cierpię ateistycznej dezinformacji!

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in activism, atheism, cc-by-sa, creative, education, ignorance, images, rant, religion

Ateizm, Agnostycyzm, Teizm i reszta

English version of this article can be found here. Rzecz bardzo smutna, aczkolwiek boleśnie prawdziwa – liczba osób, które wykazują fundamentalny brak zrozumienia podstawowych terminów, a które mimo to udzielają się publicznie – jest wprost zatrważająca. Sam termin ‘Ateizm’ jest

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,
Posted in activism, atheism, cc-by-sa, creative, education, ignorance, religion, science, stupidity

World Religions Tree

Somewhere sometime – demands were made. And since I take pleasure in a slight activism – I decided to utilize that brains of mine bestowed upon me by the almighty EVOLUTION (just kidding) and see what I can do. Turns

Tagged with:
Posted in activism, atheism, awesome, creative, images, religion

Dlaczego wy ateiści jesteście tacy gniewni?

Onegdaj, gdym żywota jednego zmieniał na drugiego, natknął żem był się na ten niezwykły skarb – film z przemówienia Grety Christiny na Skepticonie 4. Film został zrealizowany przez Roba Lehra z Hambone Productions ale to nie forma jest w nim

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in activism, atheism, creative, religion, translations

Why are you atheists so angry?

Once upon a time when I was in the process of switching one live to another, I’ve stumbled upon this gem – a video of Greta Christina’s speech on Skepticon 4. The video was made by Rob Lehr of Hambone

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in activism, atheism, creative, religion, translations

Dlaczego Bóg to drań? Część Pierwsza

Dla mnie Bóg zawsze będzie tym kolesiem, który mógł stworzyć wszystkie zwierzęta na wzór pokemnów, ale zamiast tego zdecydował: “Eeeee, malaria”. QED.

Tagged with: , , , ,
Posted in creative, images, religion

Ateista Agnotyk vs Teista Gnostyk

Rozróżnienie pomiędzy teistą/ateistą i gnostykiem/agnostykiem. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License – work of AdamZielinski.

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in cc-by-sa, creative, images