Blog Archives

Freethougth Calendar

Probably everyone fancies a little holiday every now and then. Freethinkers and atheists are no exception, so please find my take on ‘Freethought Calendar’. It will be updated successively. For now two nearest holidays and two recent ones. Feel free

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in activism, atheism, awesome, cc-by-sa, creative, DIY, education, images, religion, science

Ateistyczna dezinformacja

Parafrazując Smerfa Marudę: Nie cierpię ateistycznej dezinformacji!

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in activism, atheism, cc-by-sa, creative, education, ignorance, images, rant, religion

Ateizm, Agnostycyzm, Teizm i reszta

English version of this article can be found here. Rzecz bardzo smutna, aczkolwiek boleśnie prawdziwa – liczba osób, które wykazują fundamentalny brak zrozumienia podstawowych terminów, a które mimo to udzielają się publicznie – jest wprost zatrważająca. Sam termin ‘Ateizm’ jest

Tagged with: , , , , , , , , , , , ,
Posted in activism, atheism, cc-by-sa, creative, education, ignorance, religion, science, stupidity

Ateista Agnotyk vs Teista Gnostyk

Rozróżnienie pomiędzy teistą/ateistą i gnostykiem/agnostykiem. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License – work of AdamZielinski.

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in cc-by-sa, creative, images