Blog Archives

Tadeusz Grzesik czyli Ja być Pawian

Trafił mi się był artykuł z tej krynicy intelektualizmu jaką jest fronda. Artykuł niejakiego Tadeusza Grzesika – cholera go wie co to lub kto to, ale pluje się i pieni, że “prawdziwych mężczyzn już nie ma” (o tu). Bo to

Posted in activism, education, ignorance, life, men, rant, religion, stupidity

Dobry dotyk

For English, please scroll down. Nie co dzień zdarza się taki moment, że odkrywamy coś, co mimo swoich dotychczasowych poglądów było przed nami kompletnie ukryte.  Nie co dzień kilka słów i parę obrazów kompletnie zmienia percepcję rzeczywistości na, obiektywnie rzecz

Tagged with: , , , , , ,
Posted in activism, awesome, education, LGBT, life, men