Blog Archives

Dlaczego wy ateiści jesteście tacy gniewni?

Onegdaj, gdym żywota jednego zmieniał na drugiego, natknął żem był się na ten niezwykły skarb – film z przemówienia Grety Christiny na Skepticonie 4. Film został zrealizowany przez Roba Lehra z Hambone Productions ale to nie forma jest w nim

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in activism, atheism, creative, religion, translations

Why are you atheists so angry?

Once upon a time when I was in the process of switching one live to another, I’ve stumbled upon this gem – a video of Greta Christina’s speech on Skepticon 4. The video was made by Rob Lehr of Hambone

Tagged with: , , , , , , , , , , , , , , ,
Posted in activism, atheism, creative, religion, translations