Blog Archives

Easter Egg

(Wersja polska tutaj) Not too long ago I decided to teach my progeny about various aspects of our daily, Polish life. Since we live in a country that has a worldwide fame of a uber-catholic den (and indeed it is

Tagged with: , , , , ,
Posted in activism, atheism, customs, DIY, education, religion

Wesołego Ishtar

(English version here) Czas jakiś temu postanowiłem uświadamiać dziatwę w różnych aspektach naszego codziennego, Polskiego życia. Jako, że żyjemy w kraju uchodzącym na świecie za UBER-KATLICKI (i w istocie tak jest) – jako ateista mam wątpliwą przyjemność uczestniczyć (niejednokrotnie mimowolnie) w

Tagged with: , , , , , , , , , , ,
Posted in atheism, awesome, DIY, education, religion

Ateistyczna dezinformacja

Parafrazując Smerfa Marudę: Nie cierpię ateistycznej dezinformacji!

Tagged with: , , , , , , , , ,
Posted in activism, atheism, cc-by-sa, creative, education, ignorance, images, rant, religion