Monthly Archives: February 2015

Religijna otwartość Urzędu Miasta w Ząbkach

W Urzędzie Miasta Ząbki pracują bogobojni katolicy. Co ciekawe – Urząd ten stanowi przykład dla całej Polski w kwestii tolerancji religijnej – każda ząbkowska mniejszość religijna może liczyć na specjalne względy urzędników…

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in activism, atheism, life, religion

Emocjonalny dysonans katolików

Nauka religii jest zwykłą indoktrynacją. To truizm i rzecz oczywista nie od dziś. Warto się jednak temu przyjrzeć nieco bliżej. Cóż to bowiem tak właściwie jest ta indoktrynacja? Słownik PWN definiuję ją następująco: «systematyczne i natarczywe wpajanie jakichś idei lub

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in atheism, education, ignorance, religion, stupidity