Blog Archives

Dobry dotyk

For English, please scroll down. Nie co dzień zdarza się taki moment, że odkrywamy coś, co mimo swoich dotychczasowych poglądów było przed nami kompletnie ukryte.  Nie co dzień kilka słów i parę obrazów kompletnie zmienia percepcję rzeczywistości na, obiektywnie rzecz

Tagged with: , , , , , ,
Posted in activism, awesome, education, LGBT, life, men