Blog Archives

Emocjonalny dysonans katolików

Nauka religii jest zwykłą indoktrynacją. To truizm i rzecz oczywista nie od dziś. Warto się jednak temu przyjrzeć nieco bliżej. Cóż to bowiem tak właściwie jest ta indoktrynacja? Słownik PWN definiuję ją następująco: «systematyczne i natarczywe wpajanie jakichś idei lub

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in atheism, education, ignorance, religion, stupidity