Religijna otwartość Urzędu Miasta w Ząbkach

Dnia 26 stycznia 2015 roku Fundacja Wolność od Religii opublikowała krótką notkę prasową traktującą o gminie Ząbki i intronizacji Chrystusa Króla w Urzędzie Gminy.  Fundacja podała, iż na stronie Urzędu Gminy można znaleźć między innymi następującą informację:
„12 grudnia podczas sesji Rady Miasta w sali konferencyjnej Urzędu w obecności radnych oraz przedstawicieli Komitetu Organizacyjnego Intronizacji Chrystusa Króla p. Anny Maciejewskiej- Walulik i Piotra Biegańskiego, burmistrz Robert Perkowski uroczyście powiesił obraz Chrystusa Króla wraz z Aktem Intronizacji Chrystusa Króla”
Artykuł do znalezienia tutaj. Zrzut strony (dla potomnych) – tutaj

urząd
Jako, że postuluję o oddolne działania ateistów w takich sprawach – postanowiłem się tą sprawą zająć. Wystosowałem do Urzędu Miasta następujący list:

—– Original Message —–

From: Adam Zielinski
To: um@zabki.pl
Sent: Wednesday, January 28, 2015 7:22 PM
Subject: Pytanie w sprawie obrazu

Witam
W związku z  faktem, iż Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej w artykule 25, paragraf 2 mówi:“Władze publiczne w Rzeczypospolitej Polskiej zachowują bezstronność w sprawach przekonań religijnych, światopoglądowych i filozoficznych, zapewniając swobodę ich wyrażania w życiu publicznym.”

paragraf 3:

“Stosunki między państwem a kościołami i innymi związkami wyznaniowymi są kształtowane na zasadach poszanowania ich autonomii oraz wzajemnej niezależności każdego w swoim zakresie, jak również współdziałania dla dobra człowieka i dobra wspólnego.”

zwracam się z następującymi dwoma pytaniami:

1. Dlaczego świeckie władze miasta Ząbki w sposób jawny łamią prawo wprowadzając do instytucji świeckiego państwa elementy jednej religii?
2. Jeśli świeckie władze miasta Ząbki uważają, że elementy religijne w pomieszczeniach administracji świeckiego państwa to rzecz normalna, chciałbym zwrócić się z prośbą o dołączenie do obrazu Jezusa elementów reprezentujących judaizm, islam oraz pastafarianizm. Zwracam się więc z uprzejmą prośbą, by w tym samym pomieszczeniu znalazły się menora, półksiężyc oraz durszlak. Proszę również o zaproszenie duchownych właściwych danej religii na uroczystość wprowadzenia symbolu do pomieszczeń administracji. Liczę na pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.
Pozdrawiam
Adam Zieliński

W odpowiedzi napisała do mnie Pani Sekretarz Miasta Ząbki Patrycja Żołnierzak

Szanowny Panie,

trudno zgodzić się z Pańskim zarzutem łamania prawa przez władze Ząbek w danej sprawie.
Końcem ubiegłego roku miała miejsce w Ząbkach uroczystość kościelna związana z aktem intronizacji Chrystusa Króla. Inicjatorem tego wydarzenia była grupa modlitewna działająca przy Parafii św. Trójcy w Ząbkach. Zaproszeni zostali również przedstawiciele władz Miasta, których obdarowano poświęconym obrazem Chrystusa Króla. Trudno sobie wyobrazić aby w takiej sytuacji mogło dojść do odmowy przyjęcia symbolu religii, która od wielu lat jest nierozerwalnie złączona z naszym Państwem, a którą wyznaje ogromna część społeczności ząbkowskiej.
Władze samorządowe są przede wszystkim przedstawicielami społeczności lokalnej. Szanują jej wyznania, oczekiwania i przekonania. Ten gest szacunku nie powinien być w żaden sposób przekładany na dyskryminację, czy też niechęć w stosunku do innych wyznań.

z wyrazami szacunku

Patrycja Żołnierzak
Sekretarz Miasta Ząbki
tel.: 22 5109 708

Trzeba przyznać, że taka “logika” w urzędzie państwowym to rzecz karygodna. “Jako, że większość mieszkańców tutaj to katolicy, świecki urząd jest przedstawicielem katolickiej większości”. Najwyraźniej urzędnikom z Ząbek pomyliły się miejsca pracy i urząd wzięli za kościół…
Moja odpowiedź:
Od: Adam Zielinski
Data: 29 stycznia 2015 13:15
Temat: Re: Fw: Pytanie w sprawie obrazu
Do: Patrycja Żołnierzak <patrycja.zolnierzak@##########.pl>

Witam

Pozwolę sobie nie zgodzić się z Panią w sprawie łamania prawa. Wcale nie jest trudno zgodzić się z moim zarzutem, wystarczy popatrzeć na fakty: w kontekście funkcjonowania państwa świeckiego nie jest ważne jakie religie wyznaje lokalna społeczność i nie jest ważne, czy władze samorządowe je szanują gdyż są jej (społeczności) przedstawicielami (czytaj: współdzielą te wyznania). Konstytucja nakłada na władze świeckie, w tym również samorządowe, czyli ‘lokalne’, obowiązek bezstronności w kwestii religii wyznawanej przez społeczeństwo. Oznacza to, że okazywanie ‘szacunku’ nie mieści się w zakresie kompetencji stanowiska urzędnika państwowego.

Urzędnik państwowy ma być obiektywny i bezstronny w kwestiach wyznania a miejsce jego pracy nie może dyskryminować innych wyznań na rzecz jednego konkretnego. W związku z tym albo w rzeczonym gabinecie powinny zawisnąć symbole religijne wszystkich wyznań, albo żaden. To właśnie oznacza zapis konstytucyjny. Kiedy urzędnicy wywyższają jedną z religii poprzez wprowadzenie jej symbolu do urzędu łamią tym samym zasadę bezstronności i autonomii. Urząd państwowy, urząd lokalny powinny być neutralne, powinny być wolne od jakichkolwiek symboli religijnych, nie dlatego, że w społeczności lokalnej mogą mieszkać ludzie wyznający inną wiarę i te symbole mogą być dla nich obrazą, ale dlatego, że tak stanowi KONSTYTUCJA! Urząd Miejski, wraz z gabinetem prezydenta, nie są jego własnością!

Kolejną rzecz to kwestia ‘wyobraźni’. Wcale nie jest trudno wyobrazić sobie władzę świecką nie biorącą udziału w uroczystościach kościelnych. Zrozumiałym jest, że członkowie władz miasta wyznają jakieś przekonania. Nikt też im nie broni uczestniczyć w uroczystościach kościelnych (czy też jakiejkolwiek innej religii) na gruncie prywatnym. Biorąc udział w takich uroczystościach jako funkcjonariusz państwowy dopuszczają się łamania prawa, a dokładnie zasady bezstronności Należy stwierdzić, że wręcz łatwo wyobrazić sobie taką sytuację, o której Pani pisze – bo jest to nie łamanie prawa. Bardzo łatwo jest wyobrazić sobie jak funkcjonariusz państwowy nie łamie prawa.

Pisze Pani “Ten gest szacunku nie powinien być w żaden sposób przekładany na dyskryminację, czy też niechęć w stosunku do innych wyznań.” – w takim razie ponawiam swoją prośbę i oczekuję, że nie okażą Państwo braku szacunku do innych wyznań poprzez nie umieszczanie w Urzędzie Miejskim ich symboli. Skoro umieszczenie obrazu Jezusa w budynku administracji państwowej jest gestem szacunku w stronę katolików, domagam się takiego samego szacunku dla żydów, muzułmanów i pastafarian. W tym państwie panuje zasada równości – wszyscy są równi w oczach prawa. Skoro administracja “szanuje” katolików, ma obowiązek również szanować żydów, muzułmanów i pastafarian. Albo postąpić zgodnie z prawem i usunąć wszelkie odniesienia religijne z własności państwowej.

W budynku urzędu miasta urzędują nie katolicy, ale urzędnicy administracji państwowej. Religię proszę pozostawić w sferze prywatnej a nie wpychać ją na siłę wbrew prawu tam, gdzie nie jest jej miejsce.

Jeszcze raz uprzejmie proszę o ustosunkowanie się do mojej prośby (punkt nr 2 z pierwszego maila) i o wprowadzenie do Urzędy symboli religii innych niż ta wyznawana przez urzędników bądź zupełne ich usunięcie.

Pozdrawiam serdecznie

Adam Zieliński

Na chwilę obecną wydaje mi się,  że gdy tak patrzę na tego maila to parę zwrotów bym poprawił, sens natomiast zostawiłbym jak najbardziej ten sam.
Ale teraz najlepsze, w odpowiedzi Pani Sekretarz zobowiązała się bowiem do czegoś naprawdę nadzwyczajnego (przynajmniej w mojej opinii):

Szanowny Panie, jeżeli ząbkowska wspólnota innego wyznania zwróci się z takim wnioskiem, myślę, że zostanie on poważnie potraktowany przez władze Ząbek.
Patrycja Żołnierzak
Sekretarz Miasta Ząbki
tel.: 22 5109 708

Tak więc czarno na białym urzędnik państwowy, urzędnik administracji lokalnej – z definicji świeckiej – zobowiązał się do umieszczenia symboli religijnych dowolnej religijnej mniejszości ząbkowskiej, która o to wystąpi. Przyznam szczerze, że zaskoczyło mnie to i oszołomiło. Nie śmiałem bowiem nawet przypuszczać, że taka sytuacja będzie miała miejsce.

W związku z powyższym pilnie poszukuję dowolnej mniejszości religijnej z miasta lub gminy Ząbki, która chciałaby uczynić Urzędowi Miasta ten zaszczyt i podarować mu symbol własnego wyznania by zawisł na ścianie w gabinecie Prezydenta Miasta, tuż obok obrazu Chrystusa Króla. Chodzi mi zwłaszcza o Pastafarian z Ząbek!

Zwracam się również z prośbą do każdego czytelnika, który ma jakichś znajomych w Ząbkach, o to, by przesłał im link do niniejszego artykułu i pomógł mi dotrzeć do potencjalnie zainteresowanych osób. Z góry serdecznie dziękuję.

Osobiście mam nadzieję, że ten przykład unaoczni społeczeństwu, że religia powinna być trzymana z dala od państwa. Bez wyjątku.

O dalszych postępach w sprawie będę informował tu na blogu a także na Pierwszym Polskim Ateistycznym Community na Google+. Zapraszam.

Pozdrawiam
Adam Zieliński

Advertisements

Nocturnal primate - dumb as I am now it used to be worse.

Tagged with: , , , , , , , ,
Posted in activism, atheism, life, religion
2 comments on “Religijna otwartość Urzędu Miasta w Ząbkach
  1. M. says:

    Pisałam do nich w tej sprawie. W sumie bardziej dla jaj, podawałam się za muzułmankę, konwertytkę i odpowiedzieli mi to samo. Coś w stylu “Jak tylko zgłosi się do nas ząbkowska wspólnota muzułmańska to umieścimy symbol” xD Zastanawiam się czy nie napisać do Frondy podpinając to pod pełzającą islamizację 🙂

    • Witam w klubie aktywnych 🙂
      Ja jeszcze do nich będę pisał, ale wydaje mi się, że mają jakieś takie standardowe odpowiedzi na takie przypadki. Podejrzewam, że w Ząbkach moze nie być żadnej lokalnej społeczności, która chciala by taką sprawę nagłośnić…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: